مراد،آوای بلند نامرادی ها - دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
جلسه هفتگی انجمن ادبی عارف بجنوردی - دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
حرف مردم9۶۸ - دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
ایچمک (ترکمنی: içmek) - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
مادر - یکشنبه سی و یکم فروردین 1393
جمعه ای درچناران - شنبه سی ام فروردین 1393
پزشک نازنین - شنبه سی ام فروردین 1393
چیکسای؛ واشاره به سنتی دیرین از ” ماساژت” ها - شنبه سی ام فروردین 1393
کدشناسایی - جمعه بیست و نهم فروردین 1393
زنگ تفریح۱۴۷ - پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393
بازگشت - پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393
فراخوان شهروندبرگزیده - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
کتابفروشی درشان مرکزاستان - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
نمایش «گلناز» - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
رونمایی ازدوکتاب - سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393
عکس هایی ازهمین دوروبرا ۴۱ - شنبه بیست و سوم فروردین 1393
جای شماخالی - شنبه بیست و سوم فروردین 1393
زنگ تفریح 146 - جمعه بیست و دوم فروردین 1393
خانه زینت الملک شیراز 2 - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
خانه زینت الملک شیراز - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان)شاهچراغ - آتشکده - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۵۰)گشت وگذردرشهر2 - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴۹)گشت وگذردرشهر - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان)48میدان نقش جهان مسجدامام - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴۷)موزه وانک - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴6)کلیسای حضرت مریم۲ - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴۵)کلیسای حضرت مریم - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴۴)کلیسای بیت اللحم - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴۳)عالی قاپو - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان)(42)مسجدشیخ لطف الله - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۴1)چهلستون وخواجو - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) 40)شهرضا - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۹)گوشه وکنارشهر۲ - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۸)گوشه وکنارشهر - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۷)آرامگاه کوروش - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۶)دوامام زاده - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۵)عفیف آباد2 - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳4)عفیف آباد - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (33)عشایر2 - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳2)عشایر - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳1)آرامگاه سعدی - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۳۰)زینت الملک2 - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (29)خانه زینت الملک - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۲8)دیوارنویسی2 - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (27)دیوارنویسی - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۲6)آرامگاه حافظ - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (25)تخت جمشید - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (24)بازاروکیل 2 - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (23)بازاروکیل - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
سفرنامه تصویری(طبس - یزد- شیراز- اصفهان) (۲2)باغ ارم - یکشنبه هفدهم فروردین 1393